Behandling


På Afdeling for Rygmarvsskader, der på nuværende tidspunkt er beliggende i Hornbæk, men administrativt hører under Glostrup Hospital med ambulatorium, er det muligt at blive tilknyttet for patienter med syringomyeli og/eller Arnold-Chiari, såfremt de opfylder Afdelingens generelle visitationsbetingelser. Det betyder at patienterne skal have multifacetterede problemstillinger, dvs. lammelser/spasticitet, føleudfald, samt påvirkning af blære-, tarm- eller seksualfunktion, med behov for koordineret vurdering, behandling og opfølgning i flere specialer. I tilfælde af der kun er motoriske udfald, skal disse betyde væsentlig indskrænkning af gang- eller hånd/arm funktionen. Det vil sige patienter med syringomyeli og/eller Arnold-Chiari hvor hovedproblemet er lettere lammelser og/eller smerteproblemer modtages ikke på Afdeling for Rygmarvsskader.

Henvisning fra egen læge med udførelig beskrivelse af alle symptomer, skal sendes til:

Glostrup Hospital
Afdeling for Rygmarvsskader
Nordre Ringvej 57 - indgang 7, stuen til højre
2600 Glostrup

TIL TOPPEN