Mindre traume


The Syrinx-Protocol: Preoperative diagnostics and surgical management in arachnopathic-associated syringomyelia

Introduktion

Mindre ryg traume som forårsager syringomyeli bliver oftest afvist som årsag til denne kroniske og potentielt invaliderende sygdom. Neurologiske udfald forekommer sent og ses derfor oftest ikke som værende årsag til dannelsen af en syrinx. Men reetablering af CSF-cirkulationen kan føre til, at udviklingen af sygdommen stoppes. Vi præsenterer her en optimeret pre- operativ diagnosticeringsprotokol for patienter med syringomyeli, med henblik på at lokalisere den underliggende patologi.

Materiale og metoder

Alle patienter med Syringomyeli, blev overført til vor neurologiske afdeling, og gennemgik en standardiseret klinisk undersøgelse, deriblandt en neurologisk vurdering, med en omfattende gennemgang af patientens tidligere sygdomme og uheld for at klarlægge et muligt ryg traume. elektrofysiologiske målinger, herunder rutine SEP og MEP for alle ekstremiteter samt stille-periode tests til undersøgelsen af ændringer i smerte fibre.

MR diagnostik er en central del af de diagnostiske procedurer. Udover rutine gennemgang med FLAIR, bliver billederne af T1/T2 vægtet og kontrasforbedret, vi anvender også sagittale hjerte-styrede sekvenser (CINE) til at visualisere CSF- pulsering og aksial 3D – konstruktive – interferens – en konstant – tilstand (CISS) sekvenser, for at opdage lokalt arachnoid væv. Hvis der opdages et mistænkelig mråde som følge af en MR skanning, udføres der aksiale post myelografiske CT- skanninger for at opnå størst mulig synlighed af subarachnoid dannelse af arvæv. En indikation for neurokirugiske indgreb opstår, hvis en lokal sammenvoksning, på grund af subarachnoid arvæv er opdaget som den underliggende årsag til CSF- obstruktion, som danner syringomyeli. Operationen har til formål at dekomprimerer subaraknoid rummet og danne en ny uhindret CSF vej, herunder en udvidelse af dura.

Resultater

75 patienter med syringomyeli gennemgik, den diagnostiske protokol. Sammen med den udvidede elektrofysiologiske undersøgelse, kan der differentieres mellem hydromyeli (udvidet centralkanal) og syringomyeli med ombygning af kryds rygmarvskanalen. De følsomme/særlige forhold i den stille-periode for flere syringomyeli symptomer (f.eks føleforstyrrelser, smerte) er betydeligt højere end i SEP / MEP opdagelser. Med den specialiserede MR-diagnostik kan 24 % flere patienter diagnosticeres med syringomyeli- forårsagende patologi: En spinal arachnoid væv, cyster eller ar udviklet efter et tidligere ryg traume. Alle patienter viste et øjeblikkeligt sammenfald af syrinx, neurologiske symptomer forbedres, men i de fleste tilfælde forblev langvarige neurologiske udfald stabile.

Konklusion

Syringomyeli skal ses som et symptom på en underliggende arachnoid proces, oftest forårsaget af mindre ryg traume med efterfølgende arachnoid ar dannelse, som forårsager en blokering i CSF. Neurokirurgiske fund og eliminering af denne blokering fører til en fri CSF passage og kan standse udviklingen af sygdommen. Forværring på grund af det naturlige forløb af sygdommen kan stoppes med restaurering af CSF-cirkulationen. Vi ønsker at vise at diagnostiske og operative behandlinger af disse patienter understreger behovet for omhyggelige undersøgelser af et ryg traume.

Kilde: ©2008 Roser et al.
Dieser Artikel ist ein Open Access-Artikel und steht unter den Creative Commons Lizenzbedingungen (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de). Er darf vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden, vorausgesetzt dass Autor und Quelle genannt werden.

TIL TOPPEN